ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: พระดี คนดัง

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มติชน

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

รวมสุดยอดพระเครื่องที่เคารพศรัทธาของ 20 นายตำรวจดัง พร้อมบทสัมภาษณ์เปิดใจ “พระกับแนวคิดในการทำงาน” พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี พล.ต.อ.สนอง วัฒนวรางกูร พล.ต.อ.วิสุทธิ์ กิตติวัฒน์ พล.ต.อ.เขตต์ นิ่มสมบุญ พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว พล.ต.ท.ม.ล.ฉลองลาภ ทวีวงศ์ พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ พล.ต.ท.สมพงษ์ คงเพชรศักดิ์ พล.ต.ท.ก่อเกียรติ วงศ์วรชาติ พล.ต.ท.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน พล.ต.ต.วิสุทธิ์ วานิชบุตร พล.ต.ต.ปราโมทย์ ไทรหอมหวล พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ พล.ต.ต.จิตติ รอดบางยาง พล.ต.ต.นพดล เผือกโสมณ พร้อมคำเสนอแนะโดย ขรรค์ชัย บุนปาน