ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เครื่องเสียง

ผู้แต่ง: อ.สายัณต์ ชื่นอารมย์/อ.สมพิศ ปล้องสวย

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 10

เนื้อหาอีบุ๊ค

- หนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์ให้ศึกษาเข้าใจการทำงานของวงจรภาคต่างๆของเครื่องเสียง สามารถประกอบเป็นวงจรเครื่องเสียงแบบต่างๆได้ ซึงจะเป็นไปตามหลัก

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-09-11 00:06