ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ความลับของชีวิต

ผู้แต่ง: พันธ์ สังหยด

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 4

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือเล่มนี้เป็นการกล่าวถึงพระสหัสสนัยในมุมหนึ่ง เฉพาะส่วนที่เป็นโลกียธรรม อันเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เป็นโครงสร้างซึ้งผู้คนทั่วไปเป็นอันมากสามารถรับและนำไปใคร่ครวญพิจารณาปฏิบัติได้เป็นการอธิบายวางโครงสร้างเพื่อความเข้าใจพระธรรมอย่างกว้างขวางในอนาคต ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญญาในการมองโลกและชีวิตอย่างมากเมื่ออบรมบ่มอินทรีย์แก่กล้ามากขึ้น ก็จะได้รับฟังพระธรรมในมุมที่ลึกซึ้งขึ้นไปและได้เป็นพื้นในการส่องให้มองเห็นพระธรรมในมุมอื่นๆ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-09-29 00:08