ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: แค่ยิ้มก็ชนะแล้ว

ผู้แต่ง: ภรณ์พิไล กาจแกร่ง

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 4

เนื้อหาอีบุ๊ค

"การยิ้มและการหัวเราะนั้น คือยารักษาโรคชั้นดี เพราะเมื่อเราเป็นสุขจากภายใน แสดงออกมาจากในจิตใจ
นั่นก็ส่งผลให้ร่างกายของเรา รับผลดีตามไปด้วย"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-01-15 00:20
2022-01-14 00:20
2021-09-29 00:08
2021-09-29 00:08
2021-09-29 00:07
2021-09-29 00:07
2021-09-11 00:06
2021-09-11 00:06
2021-09-11 00:06
2021-09-11 00:06