ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เซียนกริยา 3 ช่อง ท่องง่าย เก่งเร็ว

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือรวบรวมคำกริยาที่ครอบคลุม Irregular Verbs และ Regular Verbs พร้อมหลักการผันรูปและหลักการออกเสียงพิเศษสุดๆด้วยหมวดความรู้เสริมน่าสนใจ เช่น Tenses หมวดศัพท์กริยาต่างๆ อักษรย่อน่ารู้ SMS แชต ฯลฯ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-01-14 00:20
2021-09-11 00:06
2021-09-11 00:06