ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: Phrasal Verbs ทางลัดคำศัพท์ ฉบับฮาเฮ

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือเล่มนี้ นำเสนอคำศัพท์ Phrasal Verbs ในรูปแบบของนิยาย ที่ถูกร้อยเรียงเป็นเรื่องราว เพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านได้รับความเพลิดเพลิน โดยเนื้อหาหนังสือยังได้สอดแทรกความรู้สำเร็จรูป เพื่อให้ง่ายต่อการจินตนาการ นึกภาพตาม จดจำและนำไปใช้ได้จริงในระยะยาว พร้อมมีตัวอย่าง และแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้อ่านไว้ทดสอบความรู้ ทบทวนความเข้าใจในเนื้อหาอีกด้วย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-01-13 00:23
2021-09-11 00:06
2020-12-11 00:29