ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การเมืองในราชสำนักฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ ๕

ผู้แต่ง: ฉัตรดาว ลีเชวงวงศ์

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มติชน

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

ในสมัยรัชกาลที่ 5 สตรีมิได้ถูกจำกัดอยู่ในบ้านเรือนดังเช่นในอดีต โดยเฉพาะสตรีในระดับชนชั้นนำในราชสำนักที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอำนาจต่างๆ ในสังคม ดังนั้นจึงปรากฏถึงความพยายามสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจผ่านการเข้ารับราชการของพระภรรยาเจ้าและพระภรรยา แสดงถึงความเชื่อมโยงของการเมืองในราชสำนักฝ่ายหน้าที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อราชสำนักฝ่ายใน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-09-29 00:07
2021-09-29 00:07
2021-09-11 00:06
2021-09-11 00:06
2020-11-14 01:09