ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: คัมภีร์ 100 กลยุทธ์

ผู้แต่ง: ธีรยุส วัฒนาศุภโชค,ผศ.ดร.

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือ คัมภีร์ร้อยกลยุทธ์ เล่มนี้ เป็นคู่มือเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจในศาสตร์ของกลยุทธ์ต่างๆ ทางธุรกิจ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ภายใต้รูปเล่มที่กะทัดรัด เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้สามารถใช้เป็นทั้งแหล่งสำหรับศึกษาค้นคว้าข้อมูล และคลังแห่งกลยุทธ์ ในการนำไปใช้ได้อย่างบรรลุผล ภายในเล่มได้มีการให้ความหมายของนานากลยุทธ์ที่เป็นหัวใจหลัก และมีบทบาทอย่างสูงต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งอธิบายเพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของความหมาย นอกจากนี้ยังได้มีการรวบรวมแนวคิดของกลยุทธ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำความสำเร็จมาสู่ตามที่คาดหวัง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-09-29 00:08