ข้อมูล eBook

ชื่อ: จัดสรรทุกข์ แบ่งปันสุข

ผู้แต่ง: ณรงค์วิทย์ แสนทอง

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือนี้มุ่งให้แนวทางการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวคิด คนทุกคนมีที่มาเหมือนกันคือการเกิด แลจุดหมายปลายทางเดียวกันคือการตาย แต่โลกนี้ก็ให้โอกาสในการใช้ชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันไป บางคนเดินบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความสุขสบายทั้งกายและใจ ในขณะที่หลายคนต้องเดินบนเส้นทางที่ขรุขระและมีขวากหนามมากมายแต่สุดท้ายไม่ว่าระหว่างเส้นทางเดินของแต่ละชีวิตจะเป็นอย่างไร ทุกคนก็ต้องเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตเหมือนกันทุกคน นั่นคือความตายจริง ๆ แล้วการเกิดก็ไม่แตกต่างอะไรจากดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า การตายก็เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ตกในตอนเย็น ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของชีวิตเช่นนี้ ก็น่าจะทำให้เราอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น คนเราควรจะเลิกกลัวความตายและหันมากลัวความทุกข์ก่อนตาย (ในระหว่างมีชีวิตอยู่ในโลกนี้) น่าจะดีกว่า เพราะจะช่วยให้เราเดินไปบนเส้นทางแห่งชีวิตนี้ด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น