ข้อมูล eBook

ชื่อ: กลศาสตร์เครื่องกล

ผู้แต่ง: ผศ. น.อ.รามจิตติ ฤทธิศร

สำนักพิมพ์: วังอักษร

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 10

เนื้อหา