ข้อมูล eBook

ชื่อ: กรุงเก่า เล่าเรื่อง

ผู้แต่ง: วรรณศิริ เดชะคุปต์, ปรีดี พิศภูมิวิถี

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มติชน

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เป็นหนังสือที่ช่วยทำให้เห็นภาพและเข้าใจความเป็นเมืองสังคมของอยุธยาในอดีตมากขึ้น ฉายให้เห็นคุณลักษณะวิธีการทำงาน ตลอดจนการเก็บข้อมูลที่ละเอียดรอบคอบสมกับเป็นนักปราชญ์คนสำคัญของเมืองพระนครศรีอยุธยา