ข้อมูล eBook

ชื่อ: เครื่องรับโทรทัศน์

ผู้แต่ง: อ.ศักดิ์ ศศิกุลกมล

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 10

เนื้อหา