ข้อมูล eBook

ชื่อ: เกาสมอง

ผู้แต่ง: ดำรงค์ พิณคุณ

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เกาสมอง บอกทางออกของชีวิต รวมถึงแง่คิดเรื่องการพัฒนาตนเอง พัฒนาสมอง พัฒนาความรู้ พัฒนาความคิด พัฒนาทัศนคติและบอกทางไปสู่จุดสุดท้ายของชีวิตแล้วบอกวิธีเดินทางหาความสุขที่แท้จริงว่า" ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใด"