ข้อมูล eBook

ชื่อ: พัฒนาเว็บด้วยเทคนิค Ajax และ PHP

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

Ajax เป็นการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้กับการรับส่งข้อมูลระหว่างเบราเซอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ ด้วยหลักการทำงานที่อยู่เบื้องหลังเพื่ออัปเดตเนื้อหาบางส่วนของเว็บเพจ โดยไม่มีการเปลี่ยนเพจหรือรีเฟรชเพจนั้นใหม่ มีตัวอย่างพร้อมภาพประกอบหลายรูปแบบ และเผยเทคนิคช่วยให้คุณเรียนรู้และพัฒนาโปรแกรมด้วยตัวของคุณเอง สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน