ข้อมูล eBook

ชื่อ: เจาะระบบ - ถอดรหัส รู้ทัน - ป้องกัน Hacker

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้จะนำเสนอวิธีการ "ป้องกันแฮกเกอร์" ให้ปลอดภัยจากการโจมตีในรูปแบบต่างๆ ซึ่งวิธีการที่แฮกเกอร์นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ การดักจับและถอดรหัสข้อมูลในระบบแลน และการแฮกเว็บไซต์ด้วยวิธีการเปลี่ยนค่าในคุกกี้ โดยผู้เขียนจะชี้ให้เห็นว่าเขาสามารถโจมตีระบบของเราได้ด้วยวิธีใดบ้าง รวมทั้งขั้นตอนและเครื่องมือต่างๆที่เขามักจะใช้ ปู้เขียนได้นำเสนอวิธีป้องกันที่ได้ทดสอบแล้วว่าช้ได้ผล แนะนำเครืองมือโปรแกรมต่างๆที่ใช้ในการป้องกัน นอกจากนี้ยังได้แนะแนวทางที่ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อทำให้ระบบของท่านมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น