ข้อมูล eBook

ชื่อ: เพิ่มพลังสมองด้วย NLP สูตรจัดระบบความคิด

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้คุณทราบถึงวิธีการคิด และวิธีปฏิบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ว่าจัดการกับงานและชีวิตของพวกเขาอย่างไร NLP สามารถใช้ได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ และทุกสถานการณ์ของชีวิต ในหนังสือเล่มนี้มีตัวอย่างที่เป็นเรื่องจริงของผู้คนจำนวนมาก ที่มีชีวิตดีขึ้นด้วยการใช้ NLP เช่น คู่สมรสที่มีความเข้าใจกัน และมีสัมพันธภาพที่ดีขึ้นคนที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างถาวร โดยไม่กลับไปสูบอีก เป็นต้น