ข้อมูล eBook

ชื่อ: เรียน-เล่น-เป็นง่าย ประกอบคอมฯ ด้วยตนเอง

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เนื้อหาภายในเล่มจะเน้นในเรื่องของการประกอบคอมขึ้นมาใช้งานเองเป็นหลัก โดยจะแนะนำให้รู้จักกับคอมพิวเตอร์ การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ การเลือกซื้อหาอุปกรณ์เพื่อมาประกอบคอมพิวเตอร์ จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนของการประกอบคอมพิวเตอร์ การเซ็ตระบบ การแบ่งฮาร์ดดิสก์ การลงโปรแกรม Windows การติดตั้งไดรเวอร์ต่างๆ และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งสามารถนำไปใช้งานได้ทันที