ข้อมูล eBook

ชื่อ: ครบทุกเรื่อง คอมมือใหม่ เข้าใจง่าย (ฉบับปรับปรุง)

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

 เป็นหนังสือแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้มือใหม่ทุกระดับ เนื้อหาครบทุกเรื่องที่มือใหม่จำเป็นต้องรู้และใช้ให้เป็น เริ่มตั้งแต่แนะนำให้รู้จักกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ประวัติความเป็นมา การเลือกซื้อคอมฯ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จำเป็นต้องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้สูงขึ้น เมื่อซื้อเครื่องมาใช้งานแล้วจากนั้นจะเข้าสู่เนื้อหาของการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่ผู้ใช้มือใหม่ต้องใช้ให้เป็นเพื่อปูทางไปสู่การใช้งานขั้นสูงต่อไป ตั้งแต่การใช้งาน Windows XP, Windows Vista, MS Office 2003, โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ, การใช้อินเทอร์เน็ต, การสนทนาผ่าน MSN, การใช้โปรแกรมเขียนซีดี, การสร้างเว็บไซต์อย่างง่าย ดูหนัง-ฟังเพลง, การใช้งาน Google Earth, การรับ-ส่งแฟกซ์ด้วย Windows XP, การใช้เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์, 20 เทคนิคการแต่งภาพสวยด้วยโปรแกรม Photoshop CS2 ถัดจากนั้นจะเข้าสู่เนื้อหาของการอัปเกรดเครื่องให้แรงขึ้น เทคนิคการซ่อมและแก้ปัญหาคอมฯ พื้นฐาน การป้องกันไวรัส-สปายแวร์