ข้อมูล eBook

ชื่อ: ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ผู้แต่ง: ผศ. ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นพระมหากษัตริย์ของไทยที่ได้รับการยกย่องและจดจำมากที่สุดพระองค์หนึ่ง ทั้งนี้เพราะพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับกรุงศรีอยุธยาและมีความมั่งคั่งจากการค้ามากที่สุดในสมัยหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทย และที่สำคัญยังได้นำความเจริญหลากหลายเข้ามาสู่สังคมไทย จากการเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตก ได้แก่ ฝรั่งเศส อังกฤษ และฮอลันดา