ข้อมูล eBook

ชื่อ: การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี พ.11

ผู้แต่ง: นิธิ เอียวศรีวงศ์

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มติชน

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

งานวิชาการทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับพระเจ้าตากสินที่วิเคราะห์ได้อย่างลุ่มลึก “เขาตายแต่ชื่อยัง แต่ตายอย่างไร ยังบอกไม่ได้”