ข้อมูล eBook

ชื่อ: Shut Down กรุงศรี

ผู้แต่ง: ปรามินทร์ เครือทอง

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มติชน

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

นำเสนอประเด็น ”สงครามไร้ประสบการณ์” ในสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่ ๒ เรื่องของ "ประสบการณ์" ในการทำสงครามของกรุงศรีอยุธยากับพม่า สิ่งนี้แสดงให้เห็นชัดทั้งในพงศาวดารพม่าและพงศาวดารไทย