ข้อมูล eBook

ชื่อ: อังกฤษอัพเกรด Phrasal verbs ฝรั่งเลือกใช้ คนไทย Update

ผู้แต่ง: กมลวรรณ ต่างใจ, William Joseph Klinkenberg

สำนักพิมพ์: TBooksmith

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คำกริยาในภาษาอังกฤษหลายๆ ตัว ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้ว เช่น get แปลว่า ได้รับ give แปลว่า ให้ หรือ go แปลว่า ไป กริยาเหล่านี้ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนตรงไหน แต่ทำไมเวลามีคำบุพบทหรือคำวิเศษณ์ตามมา ความหมายจึงแตกต่าง มีความหมายที่พิเศษออกไป เช่น get at แปลว่า แนะนำ give in แปลว่า ยอมแพ้ หรือ go for แปลว่า ชอบมาก คำเหล่านี้เรียกว่า Phrasal Verbs หรือ Prepositional Verbs หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า Two-word verbs แต่บางคำก็จัดอยู่ในพวก Three-word verbs Phrasal Verbs หลายตัว เราก็ใช้กันจนคุ้นเคย เช่น get up แปลว่า ตื่น หรือ take care of แปลว่า ดูแล เราลองมาทำความรู้จัก Phrasal Verbs เพิ่มขึ้นอีกจากเดิม เหตุผลที่เราจำเป็นต้องรู้เพิ่ม เพราะข้อสอบภาษาอังกฤษทุกระดับ ตั้งแต่มัธยมปลายจนถึงข้อสอบเข้าปริญญาโทมีสอบ ข้อสอบ TOFEL TOEIC IELTS ก็มีสอบ คนต่างชาติใช้ Phrasal Verbs พูดคุยในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องปกติ ถ้าเราไม่รู้ความหมายของ Phrasal Verbs ที่เขาพูดเราก็คงไม่เข้าใจเขาแน่ๆ