ข้อมูล eBook

ชื่อ: 20 แนวคิดเพื่อเปลี่ยนชีวิตตนเอง

ผู้แต่ง: ดำรงค์ พิณคุณ

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

20 กลยุทธ์ ของ นักคิด ถ้าจะเริ่มต้นที่จะเดินทางตามเป้าหมายความฝันให้เป็นจริงแล้ววิธีการที่มนุษย์จะทำสิ่งแรกก็ คือ การคิด วิธีการเก็บเกี่ยวเรื่องราวต่างๆของตนให้กลายมาเป็นแง่คิด เป็นหลักการคิด สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการดำเนิน ชีวิตโดยใช้หลักการคิดที่ถูกวิธี เพื่อความสำเร็จในชีวิต